شما با این نرم افزار می توانید هر فیلمی را که به زبان انگلیسی باشد به زبان فارسی ترجمه کنید .

این نرم افزار می تواند به عنوان یک دستیار برای شما باشد و با محیط فوق العاده راحتی که دارد می توانید هر فیلمی را به صورت دقیق و بر اساس ثانیه ترجمه و در قسمت مورد نظر قرار دهید .

شما در کنار خرید این برنامه همچنین آموزش کار با نرم افزار را هم دریافت خواهید کرد .

اگر روزانه فیلم های بسیاری نگاه می کنید که به زبان اصلی هستند می توانید با این نرم افزار ترجمه و سپس فیلم را به دیگران بدهید تا به راحتی بتوانند فیلم را مشاهده کنند .

قیمت این نرم افزار تنها 5000 تومان می باشد که میتوانید به صورت زیر تهیه کنید .


برای سفارش و خرید تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۰۵۲۹۷۲      فناوری اطلاعات مشهد

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

نحوه خرید :لطفا مبلع 5000تومان ( پنج هزار تومان ) را به حساب زیر واریز کنید : 
 

نوع حساب شماره حساب شماره کارتبه نام
سامان

۹۳۰۱-۸۰۰-۹۷۸۲۰۵-۱

۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۷۸۲۰۵۱

محمود قوچانی
ملی - سیبا

۰۳۰۰۵۳۷۰۴۸۰۰۰

۶۰۳۷۹۹۱۰۰۴۵۸۰۵۴۸

محمود قوچانی

بعد از واریز مبلغ فرم زیر را پر کنید و به ایمیل ما (co.mashhad@gmail.com) ارسال کنید یا به شماره ۰۹۱۵۳۰۵۲۹۷۲ sms بفرستید : 

نام و نام خانوادگی:؟؟؟؟؟؟

مبلغ واریزی:؟؟؟؟؟؟؟

شماره فیش واریزی:؟؟؟؟؟؟؟

آدرس ایمیل شما:؟؟؟؟؟؟؟


ما بعد از چک کردن اطلاعات شما پکیج رو در عرض 2 ساعت به شما خواهیم رساند

 
امیدواریم بتوانیم صداقتمان را به تمامی ایرانیان ثایت کنیم.